viernes, 18 de febrero de 2011

Saeed Ensafi's solo drawing exhibition "Kashkoul" - Teherán - Irán

سعید انصافی آخرین تولیدات تجسمی خود را در قالب یک نمایشگاه مفهومیِ طراحی ارایه
می کند.
او با استفاده از کانسپت کشکول و با تاثیر پذیری از ساختار ادبیات کشکول]که به زعم وی
بسیار مدرن نیز هست[، به تولید آثار خود پرداخته است.
در کشکول یک درویش می توان هرچیزی یافت، اشیایی بدون ارتباط با هم، سعید انصافی نیز هر آن چه که داشته، وام هایی که از جامعه گرفته اعم از باورها، روابط اجتماعی و مفاهیم هنری مورد مطالعه اش در سالهای اخیر، در قالب ای ...ن نمایشگاه مفهومی، با لحن خاصی که بی تردید، حاصل پژوهش های بازنگرانه ی او نسبت به ماهیت طراحی بوده است، ارایه می کند.
به گفته ی وی، نطفه ی اصلی این مجموعه آثار زمانی بسته شد که به اقتضای شرایط شغلی اش پروازهای زیادی انجام می داد و در طی همین ساعات طولانی بر فراز آسمان، او برقراری یک رابطه ی زنده را با دفترچه ی طراحی اش آغاز کرد، قرار گرفتن در وضعیت دید از ارتفاع و طراحی از هر چیزی، در کنار هم به صورت قطعه قطعه شده به وی الهام بخشید تا در طراحی های خود به مفهومی از جز به کل برسد و از تنشی بهره گیرد که از چیدمان اجزا در کنار یکدیگر برای رسیدن به یک کل واحد به وجود می آمد. در این راستا توجه او به تعامل پویای این فرم ها بیشتر جلب شد و به مرور تلاش کرد به این تجربیات تجسمی خود، معنایی اعجاب انگیز ببخشد، این روند ادامه داشت تا هنگامی که تصویرسازی کتابی با عنوان کشکول، نوشته احمد اکبرپور بهانه ای شد تا به این دگردیسی در طراحی خود شکل هوشمندانه تری بدهد و از این رهگذر سنتزی میان ساختار ادبیات کشکول و طراحی های خود به وجود آورد و جالب نظر است که رد پروژه ی او برای این کتاب، توسط نشر قطره، زمینه ساز به فعل در آمدن سائقه های ذهنی او گشت و بعد از آن با تشخص و اعتماد به نفسی روزافزون عصیان خود را به این شکل با رفتارهای اکسپریمنتال در مجموعه آثارش قوام بخشید.
در این مجموعه،او یک برداشت مدرن از ادبیات کشکول را با حالات و عواطف لحظه ای در زبان تصویری خود سازگار می گرداند و زبان شکلی مهار شده ای را به کار می برد که با باورهای فلسفی اش همخوان است.ارتباط ناپذیرهایی که می توانند در یک ساختار تعریف شده ارتباط پذیر شوند، قرار دادن فرم ها در فضایی با پارادوکس های تند و تیز و در رابطه هایی بدون توضیح، این ها همگی ریشه در مشاهدات باریک بینانه ی او نسبت به پدیده ها دارد. دلمشغولی های فکری و نظری او در یک حضور تجسمی بسیار غنی در این مجموعه می تواند بحث را متوجه ماهیت و مفهوم امروزی طراحی ساخته و ما را مفتون ضرب شست های آثار دوران پختگی او بنمایند.

سارا شمسی
افتتاحیه: جمعه، ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ از ۴ تا ۸ بعدازظهر
۳۰ بهمن تا ۸ اسفند ۱۳۸۹ از ۳ تا ۷ بعدازظهر
آدرس: گالری سین، شهرک غرب، خیابان هرمزان،
خیابان پیروزان جنوبی، کوچه دوازدهم، پلاک ۱۶
گالری پنج شنبه ها تعطیل استبیوگرافی هنرمند:
سعید انصافی، هنرمند تجسمی و پژوهش گر، متولد سال ۱۳۵۳ و فارغ التحصیل دانشگاه آزاد هنر و معماری تهران است.
فعالیت های حرفه ای او زمینه ی گسترده ای را از شرکت در نمایشگاه های متعدد گروهی و انفرادی تا فعالیت های پژوهشی، نمایشگاه های گروهی و پروژه های تعاملی برای ساخت اثر هنری در طی جریان های مهم هنری نقاط مختلف جهان را در بر می گیرد.
همچنین وی در سال های اخیر در بی ینال ها و سالانه های مختلف حضور فعالی داشته و گاها برگزیده نیز شده است


کشکول . [ ک َ ] (اِ) کاسه گونه ای باشد که درویشان و صوفیان بکار برند و در آن مایحتاج خود از خوراکی و مالیات مال صدقات ریزند. خچکول . در برهان آمده معنی آن کشیدن بدوش است چه کش به معنی کشیدن و کول دوش و کتف را گویند. در حاشیه ٔ برهان قاطع به نقل از تفسیر الفاظ الدخیله ٔ بستانی گوید: از آرامی «کنش کل » (بضم اول وکسر دوم وضم چهارم ) یعنی جامع کل شیئی و مراد محفظه ای است که درویشان و گدایان هرچه از مردم ستانند در آن نهند.

 
Drawing exhibition
Title: Kashkoul


Saeed Ensafi is going to present his latest visual art works in the format of a conceptual drawing exhibition.
He has produced his art works with the concept of Kashkoul and the influence of its literary structure[ which is very modern in his opinion].
You can find everything in the Kashkoul of a Darvish(mendicant). Stuff without any connections, and also Saeed Ensafi has used every related thing including the ideas taken from community, social relations and the concepts in art( studied by him in the recent years),and presents them in the format of this conceptual exhibition with a special tune, which is the result of his reviewing researches upon the essence of drawing.
As He said,the starting point of these works began at the time he were have to take several business flights because of his job; and he had a real relationship with his drawing notebook during long hours in the sky. The position of watching everything from above, and drawing every thing along together into pieces, made an inspiration in him to reach the concept of slight to total, and use the tension of arranging separate components next to each other in order to achieve a total unit, and the dynamic interaction of these forms drew his attention.
over time he tried to give a significant meanings to his visual experiences and it was continued until the Illustration of the Kashkoul, the book wrote by Ahmad Akbarpour made an opportunity for him in order to give an intelligent meaning to his drawings. The rejection of Ghatre publisher made him more decisive to continue his experimental studies and make it work right with an increasing confidence.

This time, in an amazing turn, he has made a combination between Modern harvesting about Kashkouls literature and his own moods and emotions in visual language, which is correspond with his philosophical believes. The incommunicables which can communicate in a defined structure.
Putting forms in an atmosphere with sharp paradoxes, and in explicit relations, all of these depend on, his meticulous view about subjects. in this collection his intellectual Preoccupations in a rich presence, can notice the nature and sence of today’s drawing and make us wonder by the maturity period of his art works.


Opening: Friday, February 18, 2011. From 4 to 8 pm.February 19 to 27 March, 2011. From 3 to 7 pm.The gallery is closed on Thursdays.
Location Siin gallery
Sin gallery, NO.16, Twelfth St., S. Piruzan Ave., Hormozan
Tehran, Iran

No hay comentarios:

Publicar un comentario